Comandes setmanals

Comandes setmanals

El sistema de funcionament bàsic de El Petricó es basa en les comandes setmanals.

De manera esquemàtica, el funcionament és el següent:

1. Cada setmana, de dijous a diumenge, els membres de El Petricó fan la seva comanda còmodament des de casa via Internet.

2. Fetes les comandes, aquestes s'envien als proveïdors, que ens les serveixen al nostre local el dijous següent.

3. Aquell dijous, el grup que li toca el torn, s'encarrega de rebre els productes i de preparar les cistelles per la resta de petricons.

4. El mateix dijous i fins el següent diumenge es torna a obrir el període per fer comandes. El següent dijous li tocarà a un altre grup rebre els productes i preparar les cistelles per la resta de petricons.

Com ens organitzem?

Amb aquest mètode, els membres de El Petricó encarregats de les cistelles només els toca preparar cistelles per la resta un cop cada 5 o 6 setmanes. La resta de setmanes només han de passar pel local per recollir la seva comanda.

A banda de tot això, hi ha membres de El Petricó que no fan torn de cistelles. A canvi, s'encarreguen de gestionar els temes d'economia, les incidències i les relacions amb els productors o les tasques de secretaria del grup.